Ochrana súkromia

Uvedomujeme si, že súkromie našich návštevníkov webových stránok je dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú naše pravidlá týkajúce sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania informácií v súvislosti s používaním našich služieb prostredníctvom webovej stránky www.sportimea.com (ďalej len "Sportimea"). Keď pristupujete, použijete alebo poskytnete osobné údaje Sportimea, súhlasíte s tým, že vaše údaje budú spracované podľa týchto pravidiel ochrany osobných údajov a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli spracovávané spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Ak používate Sportimea, komunikujete s našim tímom pre podporu, pošlete nám e-mail alebo uverejníte obsah na našom blogu, poskytnete nám informácie, ktoré zhromažďujeme.

Keď vytvoríte účet na Sportimea, môžeme vás požiadať o povinné osobné informácie, ako je vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, používateľské meno ("základné informácie") a ďalšie nepovinné informácie, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia alebo poštovú adresu. Tým, že ste nám poskytli tieto informácie, súhlasíte s tým, že vaše informácie budú zhromažďované, používané, zverejňované a uchovávané iba v súlade s našimi podmienkami používania a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Informácie, ktoré môžeme zhromaždiť

Používame technológie a služby ako Google, ktoré môžu zhromažďovať napríklad navštívené webové stránky, verziu webového prehliadača, adresu internetového protokolu ("IP"), dátum a čas prístupu na naše stránky, odkazy na stránky/výstupy, operačný systém a údaje o kliknutí. Informácie, ktoré nezahŕňajú vaše osobné údaje, sa môžu použiť na inzerciu, meranie a štatistické účely, s cieľom optimalizovať funkčnosť Sportimea a poskytnúť obsah prispôsobený vašim záujmom. Informácie o postupoch spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Cookies

Cookie je krátky textový reťazec, ktorý často obsahuje anonymný identifikátor. Cookie je odoslaný do vášho webového prehliadača na našej webovej stránke a je uložená na vašom pevnom disku.

Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie Sportimea. Cookies používame na ukladanie informácií o aktuálne prebiehajúcom pripojení a na poskytnutie zabezpečeného prihlásenia. Súbory cookie však neobsahujú žiadne zraniteľné údaje, ktoré by mohli byť potenciálne zneužité.

Výrobcovia prehliadačov poskytujú vo svojich produktoch stránky pomoci týkajúce sa správy súborov cookie. Viac informácií nájdete nižšie.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (Desktop)

Safari (Mobile)

Opera

Opera (Mobile)

 

Nastavenie Cookies

 

Použitie vašich osobných informácií

 

Poskytnutie zákazníckej podpory. Ak odpovedáme na vaše otázky alebo vaše požiadavky.

 

Komunikujeme s vami o vašom účte s informatívnym, nie propagačným, účelom. Vaše informácie tiež používame na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete.

 

Propagujeme a informujeme o ochrane a bezpečnosti. Informácie, ktoré máme k dispozícii, nám pomáhajú overovať účty a činnosť, a propagovať ochranu a bezpečnosť našich služieb, napríklad vyšetrovaním podozrivej aktivity alebo porušovaním našich podmienok používania alebo pravidiel.

 

 

Ako zdieľame informácie

Ľudia využívajú naše služby na rezerváciu udalostí alebo objednávanie služieb od našich partnerov. Uskutočnením týchto služieb sa zdieľajú vaše informácie nasledujúcimi spôsobmi:

 

Zdieľanie s partnermi a zákazníkmi tretích strán

Spolupracujeme so spoločnosťami (tretie strany), ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby alebo partnermi, ktorí poskytujú služby alebo súvisiace produkty, čo umožňuje prevádzkovať Sportimea. Pri rezervácii alebo objednávke služby od našich partnerov sú poskytnuté základné údaje (celé meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo) poskytovateľom športových služieb s cieľom overiť a potvrdiť rezerváciu športovej aktivity alebo objednanej služby. Poskytovatelia športových služieb vás môžu kontaktovať za účelom poskytnutia dodatočných/spresňujúcich informácii o rezervovanej aktivite alebo objednanej službe.

 

Zdieľanie s verejnosťou

Vaše používateľské meno môže byť verejne zobrazované napríklad v zozname prihlásených účastníkov na udalosti alebo pri vašom uverejnenom diskusnom príspevku formou komentára.

 

 

Ako môžem spravovať alebo vymazať informácie o mne

 

Svoje informácie, ktoré poskytnete používaním Sportimea, môžete spravovať prostredníctvom svojho profilu. Vaše používateľské meno je zverejnené.

 

Údaje uchovávame tak dlho, pokiaľ je vám potrebné poskytnúť produkty a služby, vrátane tých, ktoré sú popísané vyššie. Informácie súvisiace s vaším účtom sa budú uchovávané, kým sa váš účet nevymaže prípadne pokiaľ už nebudeme viac potrebovať vaše na poskytovanie produktov a služieb.

 

Váš účet môžete kedykoľvek vymazať. Po odstránení účtu odstránime údajte, ktoré ste uverejnili, napríklad fotky alebo komentáre. Ak nechcete účet odstrániť, ale chcete dočasne prestať používať Sportimea, môžete svoj účet deaktivovať. Ak chcete účet odstrániť alebo deaktivovať, kontaktujte nás na adrese privacy@sportimea.com

 

 

Sledovanie

 

Používame služby Google Analytics na sledovanie a zhromažďovanie ďalších informácií v agregovanej forme na analýzu trendov, spravovanie webových stránok, sledovanie pohybov používateľov na Sportimea a zhromažďovanie demografických informácií o našej užívateľskej základni.

 

 

Bezpečnosť vašich informácií

Pre Sportimea je bezpečnosť osobných informácií vysokou prioritou. Naše služby a všetky súvisiace údaje zabezpečujeme technickými, administratívnymi a fyzickými opatreniami na ochranu proti strate, neoprávnenému prístupu, modifikácii, zneužitiu, zničeniu a nesprávnemu zverejneniu. Bohužiaľ nemožno zaručiť 100% bezpečnosť systému prenosu alebo ukladania dát. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti, môžete nás kontaktovať na privacy@sportimea.com.

 

 

Zmeny v týchto pravidlách

 

Upozorňujeme, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu čas od času meniť.

 

Dátum poslednej revízie: 10. apríla 2018

 

Kontakt

 

Otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov môžete adresovať na privacy@sportimea.com.

 

 

Spracovanie platobných kariet je zabezpečené spoločnosťou Tatrabanka, a.s. prostredníctvom kartového systému CARD PAY s nasledovnými platobnými modulmi:

 

 

 

 

 

 

 

Wave bottom darkblue