Ochrana súkromia

 

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Užívateľ ďalej súhlasí,  že Sportimea môže a je oprávnená poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany -sprostredkovateľov- ako spracovateľa.

 

Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách prevádzkovateľa a jeho partnerov.

 

Sportimea používa cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Ak máte v prehliadači nastavené povolenie prijímať cookies a navštívite naše webové stránky, súhlasíte s našimi podmienkami používania cookies. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o navštívených stránkach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Sportimea. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

Niektoré služby na Sportimea je možné používať ma základe registrácie na webových stránkach tretích strán, konkrétne služby Google, LinkedIn a Facebooku. Tieto tretie strany poskytujú Sportimea prihlasovaciu technológiu alebo technológiu na zobrazenie obsahu tretích strán na Sportimea. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Sportimea. Sportimea nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na web stránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených web stránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto web stránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov  na príslušnej stránke. Sportimea využíva získané údaje o používateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om , LinkedIn-om alebo Google-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal používateľ vo svojom Facebook, LinkedIn alebo Google účte.

 

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú.

 

Spracovanie platobných kariet je zabezpečené spoločnosťou Tatrabanka, a.s. prostredníctvom kartového systému CARD PAY s nasledovnými platobnými modulmi: